Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?

Ez a négy tény felvilágosítást ad arról, hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen.


1. ELSŐ TÉNY

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

(A füzetben előforduló idézeteket keresd meg a Bibliában.)

ISTEN SZERETETE
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

ISTEN TERVE
Jézus mondja: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (= …hogy teljes és tartalmas életet éljenek.) (János 10,10)

Mi lehet az oka annak, hogy a legtöbb ember mégsem ilyen életet él?
Az, hogy…


2. MÁSODIK TÉNY

AZ EMBER BŰNÖS ÉS ELSZAKADT ISTENTŐL. EZÉRT NEM ISMERHETI ÉS NEM IS TAPASZTALHATJA ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETÉRE VONATKOZÓ TERVÉT.

AZ EMBER BŰNÖS
„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (Róma 3,23)

Az embert Isten arra teremtette, hogy szoros kapcsolatban legyen Vele, az ember viszont úgy döntött, hogy Istentől függetlenül érvényesíti a saját akaratát, és emiatt megszakadt Istennel való kapcsolata. Ez az önfejűség vagy aktív lázadásban, vagy passzív közönyben nyilvánul meg, ami – a Biblia szerint – az ember bűnös voltának a bizonyítéka.

AZ EMBER ELSZAKADT ISTENTŐL
„Mert a bűn zsoldja a halál.” (Istentől való lelki elszakadás.) (Róma 6,23)

hun1

Ez az ábra azt mutatja, hogy Isten szent és az ember bűnös. Nagy szakadék választja el őket. Az ember állandóan próbálkozik azzal, hogy elérje Istent és a teljes életet – mindezt saját erejéből, pl. erkölcsös élettel, filozófiával vagy vallással teszi.

A harmadik tény magyarázza meg e szakadék áthidalásának egyetlen módját…


3. HARMADIK TÉNY

JÉZUS KRISZTUS ISTEN EGYETLEN MEGOLDÁSA AZ EMBER BŰNÉRE. ÁLTALA MEGISMERHETED ÉS TAPASZTALHATOD ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETEDRE VONATKOZÓ TERVÉT.

JÉZUS HELYETTÜNK HALT MEG
„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5,8)

FELTÁMADT A HALÁLBÓL
„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak (Péternek), majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre.” (1Korinthus 15,3-6)

Ő AZ EGYETLEN ÚT, AMELY ISTENHEZ VEZET
„Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)

hun2

Ez az ábra azt mutatja, hogy Isten már áthidalta azt a szakadékot, amely minket elválaszt Tőle: elküldte Jézus Krisztust, aki helyettünk halt meg a kereszten, hogy megfizesse a bűneinkért járó büntetést.

Nem elég csak ismerni ezt a három tényt…


4. NEGYEDIK TÉNY

SZEMÉLYESEN EL KELL FOGADNUNK JÉZUS KRISZTUST MEGVÁLTÓNKNAK ÉS URUNKNAK, AKKOR ISMERHETJÜK MEG ÉS TAPASZTALHATJUK ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETÜNKRE VONATKOZÓ TERVÉT.

BE KELL FOGADNUNK KRISZTUST
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.” (János 1,12)

KRISZTUST HIT ÁLTAL FOGADJUK BE
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus 2,8-9)

KRISZTUST ELFOGADVA ÚJJÁSZÜLETÜNK
(János 3,1-8)

KRISZTUST SZEMÉLYES MEGHÍVÁSSAL FOGADJUK BE
(Krisztus mondja:) „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz…” (Jelenések 3,20)

Krisztust elfogadni azt jelenti, hogy önmagunktól Istenhez fordulunk, és bízunk abban, hogy Krisztus az életünkbe költözik (megbocsátja bűneinket, és olyanokká tesz, amilyen akarja, hogy legyünk). Nem elég csak értelmileg egyetérteni azzal, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, és hogy meghalt bűneinkért. Nem elég érzelmi élményünk sem. Jézus Krisztust hit által fogadjuk el, az akaratunk döntésével.

Ez a két kör kétfajta életet ábrázol:

hun3

hun4

Melyik kör ábrázolja jobban az életedet? Mit szeretnél, hogy melyik kör ábrázolja az életedet?
A
 következőkből megtudhatod, hogy hogyan fogadhatod be Krisztust…


KRISZTUST MÁR MOST ELFOGADHATOD, HITTEL IMÁDKOZVA

(Az imádság Istennel való beszélgetés.)

Isten ismer téged, és nem a szavakat, hanem a szándékot értékeli. Itt egy javasolt imádság:

„Úr Jézus, szükségem van Rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom az életem ajtaját és elfogadlak Téged mint Megváltómat és Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet, és örök életet adtál nekem. Foglald el az életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek.”

Kifejezi ez az imádság azt, amit szeretnél?
Ha igen, akkor mondd el most,
és Krisztus be fog jönni az életedbe, ahogy megígérte.


HONNAN TUDHATOD, HOGY KRISZTUS AZ ÉLETEDBEN VAN?

Befogadtad Krisztust az életedbe? A Jelenések 3,20-ban tett ígérete alapján hol van most Krisztus tenálad? Krisztus azt mondta, hogy bejön az életedbe. Lehetséges, hogy félrevezet? Minek alapján tudod, hogy Isten válaszolt az imádságodra? (Istennek és az Ő Igéjének megbízhatósága alapján.)

A BIBLIA ÖRÖK ÉLETET ÍGÉR MINDAZOKNAK, AKIK KRISZTUST ELFOGADJÁK

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1János 5,11-13)

Köszönd meg Istennek gyakran, hogy Krisztus az életedben van, és sohasem hagy el (Zsidók 13,5). Ígérete alapján tudhatod, hogy Krisztus benned él, és örök életed van megtérésed pillanatától kezdve.

De mi van az érzéseinkkel?…


NE ÉPÍTS AZ ÉRZÉSEIDRE

Hitünk alapja (tekintélye) Isten Igéje, a Biblia, nem pedig az érzéseink. Mi hit által élünk: bízunk Istenben és az Ő Igéjében. Ez az ábra megmutatja, hogyan viszonyulnak egymáshoz a tény (Isten és az Ő Igéje), a hit (bizalmunk Isten és az Ő Igéje iránt), és az érzéseink (hitünk és engedelmességünk következményei). (János 14,21)

hun5

A vonat a kocsival is és anélkül is futhat. Eredménytelen kísérlet volna viszont a kocsival húzatni a vonatot. Ugyanígy mi sem az érzéseinktől függünk, hanem hitünket (bizalmunkat) Isten megbízhatóságába és a Biblia ígéreteibe vetjük.


MOST, HOGY KRISZTUST ELFOGADTAD

Abban a pillanatban, amikor befogadtad Krisztust hit által, az akaratod döntésével, sok minden történt, mint például:

 1. Krisztus bejött az életedbe (Jelenések 3,20; Kolossé 1,27).
 2. Bűnbocsánatot nyertél (Kolossé 1,14).
 3. Isten gyermeke lettél (János 1,12).
 4. Örök életet kaptál (János 5,24).
 5. Megkezdted azt a teljes életet, amelyre Isten teremtett (János 10,10; 2Korinthus 5,17; 1Thesszalonika 5,18).

Van-e annál nagyszerűbb dolog, mint Krisztust elfogadni? Szeretnéd most megköszönni Istennek, amit érted tett? Maga az, hogy megköszönöd, a hitedet tanúsítja.

Hogy új életed a lehető legjobban kibontakozzék…


JAVASLATOK A HITBELI NÖVEKEDÉSRE

A lelki növekedés a Krisztusba vetett bizalom következménye. „Az igaz ember hitből fog élni” (Galata 3,11). A hitben való élet tesz képessé arra, hogy életed minden részletét egyre inkább Istenre bízd, és hogy a következőket gyakorold:

 • Naponta imádkozz (János 15,7).
 • Naponta olvasd a Bibliát (Apostolok Cselekedetei 17,11). Kezdd János evangéliumával.
 • Mindig engedelmeskedj Istennek (János 14,21).
 • Tegyél tanúságot Krisztusról életeddel és szavaiddal (Máté 4,19; János 15,8).
 • Életed minden részletét bízd Istenre (1Péter 5,7).
 • Engedd, hogy a Szentlélek irányítsa és töltse meg erővel mindennapi életedet és bizonyságtételedet (Galata 5,16-17; Apostolok Cselekedetei 1,8).
 • Legyél élő tagja Krisztus testének, egyházának (1Korinthus 12,27).

KERESS MAGADNAK EGY JÓ GYÜLEKEZETET

Isten Igéje arra tanít minket, hogy legyünk egymással közösségben (Zsidók 10,25). Néhány hasáb fa együtt vidáman lobog, de ha egyet félreteszel, az magában kialszik. Így van ez a többi kereszténnyel való kapcsolatoddal is. Ha még nem tartozol egy gyülekezethez sem, ne várd meg, amíg hívnak. Legyél kezdeményező: keress fel egy olyan gyülekezetet, ahol Krisztus Igéjét hirdetik, és Őt követik. Kezdd ezen a héten, és járj rendszeresen.

Ha segítségedre volt ez a füzet, mutasd meg másoknak is.

http://www.4laws.com/laws/hungarian/default.htm

 

Kategória: Egyéb | Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Isten megtöri, aztán megsokszorozza


“Dobd csak a kenyered a víz színére,
 sok nap múltán is ott találod.” (Prédikátor 11,1 RSV fordítás)

monkimage.jpg

Bármit, amit Istennek adsz, Ő megsokszorozza.

Ha a tehetséged adod Istennek, a tehetséged sokszorozza meg. Ha az energiádat adod oda, az energiádat sokszorozza meg. Ha az időd adod oda, az idődet sokszorozza meg. Ha pedig a pénzed, akkor a pénzed sokszorozza meg. Ha a kapcsolataidat adod oda Istennek, akkor azt sokszorozza meg. Bármit amit Istennek adsz, azt megsokszorozza és így adja vissza.

Prédikátor 11,1 ezt mondja: “Dobd csak a kenyered a víz színére, sok nap múltán is ott találod.”

Van egy csoda a Bibliában, amit Jézus azért tett, hogy megtanítsa ezt az igazságot. Ötezer ember követte Jézust egészen a sivatagba. Egész nap tanította őket, és a nap végére mind megéheztek. A tanítványok azt mondták Jézusnak, hogy küldje haza őket. Ehelyett Jézus azt válaszolta a tanítványoknak, hogy ételt kell adni nekik. Biztos vagyok benne, hogy ezt az ötletet nehezen nyelték le. Mit is tett itt Jézus? Megpróbálta a tanítványok hitét. Azt akarta látni, hogy mennyire bíznak a tanítványok benne, az ötezer ember megvendégelésének kérdésében.

A hatalmas tömegből egy kisfiú előhozta az ebédjét, amiben öt kis kenyér és két száraz hal volt. A fiú odavitte az ebédjét Jézushoz és azt mondta: “Uram, vedd el, a Tiéd lehet.”

Jézus elvette a kenyeret, imádkozott, megtörte és megáldotta azt, azután megsokszorozta. Darabokra törte, és mindenkinek adott belőle. Megetette mind az ötezer embert. Ötezer ember volt szemtanúja ennek a csodának.

Nem csupán egy kis adag ételt adott az ötezernek; amikor a végén összeszedték a maradékot, 12 tele kosárnyi kenyeret és halat szedtek össze.

Isten mindig többet ad neked, mint amennyire szükséged van, vagy amit elvárnál vagy el tudnál képzelni. Elvette amit a fiú adott neki majd megtörte, megáldotta és felhasználta.

Ez az amit Isten a te életedben is tesz. A nehéz része a megtörés: miután Isten elfogad téged és megtör, azután megáld és felhasznál az Ő terve beteljesítésére.

Beszéljünk róla:

 • Mit akarsz ma Istenek adni?
 • Miért fontos, hogy hagyd Istent, hogy megtörjön téged?
 • Milyen lelkülettel szeretné Isten, hogy adj?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.10.14)

Kategória: Egyéb | Isten megtöri, aztán megsokszorozza bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Newton és a feltámadás

 

Newtontól, a nagy tudóstól, aki mélyen hívő ember volt, valaki gúnyosan megkérdezte:
 
“- Aztán hogyan szedi össze életre az Isten egyszer a halottakat?”

A nagy tudós benyúlt egy fiókba, kivett egy dobozt, abból egy marék vasreszeléket, és szétszórta az asztalon.
– Szedje össze – mondta az idegennek.
– Nem tudom – felelte az.
Erre a tudós kivett a zsebéből egy mágnest, és a vasreszelék fölé tartotta. Mind hozzácsapódott. Egy szempillantás alatt, az utolsó szemig.
– Nos, valahogy így! – felelte szerényen a tudós. – Engem máris magához vonzott.

http://evangelikus-ifi.blogspot.hu/2013/07/newton-es-feltamadas.html#more

Kategória: Egyéb | Newton és a feltámadás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Isten a te szerető Atyád

“Az Úr közel van a megtört szívűekhez, és megmenti azokat, akik szellemben összetörtek” (Apostolok Cselekedetei 17:27 – Angolból szabadon fordítva).

Isten, a te szerető Atyád, jobban szeret, mint ahogy te azt valaha el tudod képzelni. Fordulhatsz hozzá, amikor elfogadásra, megerősítésre vagy figyelemre van szükséged.

Isten minden egyes percét látta az életednek. Minden szónak tanúja volt, amit valaha kimondtál – akár jó, akár rossz – és minden fájdalomnak, amit valaha átéltél. Isten tud minden félelemről, bűnről és minden bánatról, amit valaha éreztél.

A földi édesapádtól eltérően, Isten minden gondolatodról tud, amit valaha gondoltál, és megért téged teljesen. Ma odafordulhatsz hozzá, mert Ő egy törődő, állhatatos, közeli és hozzáértő Atya. Sosem fog elhagyni téged.

Talán olyan tapasztalatokat szereztél, hogy a földi szülőd elferdítette vagy elhomályosította a Mennyei Atyádról való látásodat, és ez arra enged következtetni, hogy Isten ésszerűtlen, megbízhatatlan vagy közömbös. Ez hamis elképzelés. Ma az igazság felé kell fordulnod.

Tudod ezt imádkozni a szívedben?

“Drága Istenem, szeretném, ha a mennyei Atyám lennél, és én a te gyermeked szeretnék lenni. Kérlek, fogadj be engem a te otthonodba. Szeretnék szellemileg bele születni a családodba, Jézus Krisztuson keresztül. Jézus, nem értek mindent teljesen, de elfogadlak, mint az utat az Atyához. Szeretném, ha te tartanád kézben az életem, hogy vezess és irányíts engem. Köszönöm, hogy te egy szerető, törődő és állhatatos Atya vagy. Köszönöm, hogy te mindenek felett állsz, és tudod kezelni mindazokat a problémákat, amiket átadok neked. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Beszéljük át!

 • Hogyan befolyásolta az Istenről alkotott képedet a földi édesapáddal való kapcsolatod?
 • Szerinted azt a mintát, amit Mennyei Atyánknál láttunk, hogyan tudjuk használni a gyerekeinkkel kapcsolatban?

Rick Warren, Daily Hope, 2013.05.28.

http://napiremeny.blog.hu/2013/06/04/isten_a_te_szereto_atyad

Kategória: Egyéb | Isten a te szerető Atyád bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Baptisták készenlétben: 100 önkéntes, 10 millió forint, 1 helikopter

Home  /  Hírek  /  Current Page

Tekintettel arra, hogy évszázados árhullám fenyegeti Magyarországot és a miniszterelnök vészhelyzetet hírdetett ki, a Baptista Szeretetszolgálat vészhelyzet-kezelési csoportja ma délelőtti rendkívüli árvízvédelmi megbeszélésén döntött arról, hogy minimum 100 önkéntessel és 10 millió forinttal kíván hozzájárulni az árvízi előkészületi és védelmi munkákhoz. A segélyszervezet folyamatosan kapcsolatban van az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal.

Pavelcze László vészhelyzet-kezelési igazgató elmondta: „Szükség esetén a Baptista Szeretetszolgálat Rescue24 speciális mentőcsapata eszközeit, és akár egy helikoptert is be tud vetni az árvíz elleni védekezésben, a klasszikus humanitárius segélyezési tevékenységünk mellett. Két nappal ezelőtt a cseh belügyminisztérimnak is felajánlottuk segítségünket.”

A Baptista Szeretetszolgálat folyamatosan kapcsolatban áll és egyeztet az Országos Katasztrófavédelemmel és a helyi védelmi bizottságokkal és az aktuális igények szerint mozgósítja erőforrásait.

A Baptista Szereteszolgálat az árvízvédelmi csapatához önkéntesek jelentkezését várja. Jelentkezni lehet az onkentes@baptistasegely.hu e-mail címen vagy a 20/324-7351-es telefonszámon.

A Baptista Szeretetszolgálat az 1355-ös adományvonalra beérkező adományokat az árvízi védekezésre különíti el.

További információ:

Révész Szilvia kommunikációs igazgató

Mobil: 0620-886-3752

e-mail: kommunikacio@baptistasegely.hu

Pavelcze László vészhelyzet-kezelési igazgató

Mobil: 0670-430-5960

e-mail: pavelcze@rescue24.org

http://baptistasegely.hu/hirek/2013-06-04/baptistak-keszenletben-100-onkentes-10-millio-forint-1-helikopter

 

Kategória: Egyéb | Baptisták készenlétben: 100 önkéntes, 10 millió forint, 1 helikopter bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Istentiszteletek

 1. 2018
 2. Február 1. csütörtök 18:00 óra Imaközösség
  Február 4. vasárnap 15:30 óra Istentisztelet
  Február 6. kedd 15:30 óra aliansz imaközösség az Agapé gyülekezeti házban
  Február 8. csütörtök 18:00 óra Imaközösség
  Február 11. vasárnap 15:30 óra Istentisztelet
  Február 15. csütörtök 18:00 óra Imaközösség
  Február 18. vasárnap 15:30 óra Istentisztelet
  Február 20. kedd 15:30 óra aliansz imaközösség az Agapé gyülekezeti házban
  Február 22. csütörtök 18:00 óra Imaközösség
  Február 25. vasárnap 15:30 óra Istentisztelet
  Február 27. csütörtök 18:00 óra Imaközösség

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
  Vágyunk, hogy minél több ember lelki otthonra találjon a gyülekezetünkben.

   

Kategória: Egyéb | Istentiszteletek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Gondolatok

 1. “A gyülekezet azokért van, akik még nincsenek ott.” (Spurgeon)
 2. “Ha érdekel, ott leszel.” (Martin Luther King)
 3. “Az idő kiforrja önmagát.” (Borbíró József)
 4. “Az a jó rosszban, hogy elmúlik és az a rossz a jóban, hogy az is elmúlik.” (Bácsi Bálint)
 5. “Adj hálát a rosszért, hogy nem rosszabb.” (Bartha János)
 6. “Mi akadályoz meg engem abban, hogy a tizednél többet adjak.” (Bartha János)
 7. Hogy vagy Istennel? Milyen kísértésekkel szembesültél és mit kezdtél velük? Milyen gondolatok foglalkoztatnak? Töltöttél-e időt Isten Igéjével és imádkozással? Miért imádkozhatunk érted és miben segíthetünk neked?
 8. Az év aranymondása, vezérigéje: “mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” (Lk 1:37)
 9. http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165229&menu=nyomtathato
 10. Jó ha tudjuk:
  http://www.baptist.hu/hu/rolunk
 11. http://www.baptist.hu/hu/rolunk/tortenetunk
 12. http://www.majnarzsolt.hu/

 

Kategória: Egyéb | Gondolatok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Üdvözlet

Üdvözlet! Ha jól érzed magad, keress fel máskor is! 🙂

Kategória: Egyéb | Üdvözlet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva