Gondolatok

 • “A gyülekezet azokért van, akik még nincsenek ott.” (Spurgeon)
 • “Ha érdekel, ott leszel.” (Martin Luther King)
 • “Az idő kiforrja önmagát.” (Borbíró József)
 • “Az a jó rosszban, hogy elmúlik és az a rossz a jóban, hogy az is elmúlik.” (Bácsi Bálint)
 • “Adj hálát a rosszért, hogy nem rosszabb.” (Bartha János)
 • “Mi akadályoz meg engem abban, hogy a tizednél többet adjak.” (Bartha János)
 • Hogy vagy Istennel? Milyen kísértésekkel szembesültél és mit kezdtél velük? Milyen gondolatok foglalkoztatnak? Töltöttél-e időt Isten Igéjével és imádkozással? Miért imádkozhatunk érted és miben segíthetünk neked? 
 • Beszéljük el, amelyeket véghezvitt Isten az életünkben. Adjuk tovább a következő generációnak. Szeressük Istent és beszéljünk róla gyermekeinknek! Szeressük gyermekeinket, hogy ők tiszteljenek és engedelmeskedjenek. S ők szeretni fogják Istent és bennünket is.
 • Ha Isten közeli biztonsági zónából ki tud mozdítani a sátán, akkor előjöhetnek bennünk is a kíváncsiság, bizalmatlanság, kétely érzései. De ha nem hagyjuk azokat előtérbe jutni az életünkben, akkor győzünk a kísértés felett és az ördög is elmegy tőlünk egy kis időre. Vigyázzunk az Isten által megjelölt és védett biztonsági zónánkra!
 • Imádkozzunk az iskolásokért és a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért. Isten áldása legyen rajtuk és adjon nekik jó előremenetelt, fejlődést. “Célunk az, hogy minden iskola, amit a Baptista Szeretetszolgálat tart fenn, több legyen, mint egy iskola.” (Szász Veronika a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa)
 • Adjunk hálát, mert a Szentlélek vezetéséért: örömmel jövünk a gyülekezetbe, mert jól érezzük magunkat az Úrral és egymással való közösségnek. Hálaadás, mert több érdeklődő jár az imaházba. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek növelje a gyülekezetet üdvözülőkkel.
 • Minden érdeklődőt és örülni és szeretetre vágyót várunk szeretettel!  Gyere el és örülj velünk együtt! 🙂
 • http://www.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/gyermekbemutatas-torokszentmikloson
 • Hogyha megtehetjük, menjünk el az Istentiszteletre és akkor Isten áldásában részesülünk; s rajtunk keresztül mások is áldást kaphatnak az Úrtól. De ha megtehetnénk, hogy elmegyünk az imaházba és mégsem megyünk el; akkor nemcsak mi maradtok ki az áldásból, hanem a többieket is megfosztjuk attól, hogy Isten áldást nyújtson általunk a többi testvérnek.
 • Legyen gyógyulás helye az a gyülekezet, ahová járunk. A lelkileg beteg emberek jöjjenek el és találjanak gyógyulást közöttünk. Váljon még inkább olyan hellyé gyülekezetünk, ahol ezt az érzést sokan megtapasztalják. S adjunk hálát azért, mert Urunk eddig is gyógyított közöttünk testi-lelki betegségben lévők életében.

  “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Mt 11:28-30)
 •  Imádkozzunk azért az amerikai csoportért, akik hétfőtől angol nyelvtábort tartottak a Kölcsey Általános Iskolában. Imádkozzunk a diákokért és a tanárokért, hogy fogadják be Krisztust a szívükbe.We are praying for you next week. God bless you!
 • Ez évi igeversünk: “Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.” (Mt 13:23)
 • Hogyha megtehetjük, menjünk el az Istentiszteletre és akkor Isten áldásában részesülünk; s rajtunk keresztül mások is áldást kaphatnak az Úrtól. De ha megtehetnénk, hogy elmegyünk az imaházba és mégsem megyünk el; akkor nemcsak mi maradtok ki az áldásból, hanem a többieket is megfosztjuk attól, hogy Isten áldást nyújtson általunk a többi testvérnek.
 • Gyülekezetünkbe mindig értékes emberek jöttek és jönnek. Örülünk egymás jelenlétének. Sokat tanulunk és tanultunk egymástól. Sajnáljuk, ha néhányan elmaradtak. Mindig lehetőség van a kapcsolat újbóli felvételére és folytatására. Tudjuk az ördög nem akarja, hogy újból eljöjjenek, akik elmaradtak. De Isten sokkal nagyobb és ő mindenkit visszahív s visszavár. Imádságainkban mindig ott vannak ezek a személyek. Nem felejtjük el, hanem szeretettel visszavárjuk őket. Imádkozunk, hogy Isten adjon számukra újabb lehetőséget a gyülekezetben való találkozásra. Arra törekszünk, hogy a gyülekezetünk a helyreállás, a megbocsátás, a megbékülés és a gyógyulás helye legyen.
 • “Mi magunk megtaláljuk a lelki otthonunkat, és oda másokat is szívesen fogunk hívni. Mert szeretnénk, hogy mások is részesüljenek abban, amiben mi részesülünk. Hát imádkozzunk azért, hogy a mi gyülekezetünk, a mi közösségünk egyre inkább formálódjon olyanná, mint a jeruzsálemi gyülekezet. Hogy mindannyian megtaláljuk a helyünket. És Isten adja meg nekünk, hogy tudjunk fókuszálni a gyülekezetbe. Ne szórjuk szét az energiákat, az időnket mindenhová. Hanem amennyire az Isten a szívünkre helyezi, úgy helyezzük be a szívünket a gyülekezetbe. És keressük azoknak a lehetőségeit, hogy ne csak az igehirdetésben legyünk egyek, hanem a közösségben… Az imaházba nem kell járni, hanem jó járni az imaházba. És ha ez van bennünk és ez alakul ki az életünkben…ez a lelkület alakuljon ki bennünk.”
  (Merényi Zoltán, Bp. Angyalföld; 2015. 11. 26.)
 Ha egy gyermek megszületik, akkor táplálékra van szüksége. Számára erre van az anyatej. Ha valaki újjászületik, neki is táplálékra van szüksége. Ez a Biblia olvasása, hallgatása. Egy gyermeknek szerető családra van szüksége, ahol segítenek neki növekedésben, fejlődésben. 
Az újjászületett személynek is ilyen családra van szüksége, ahol segítik a lelki fejlődését. Ez a gyülekezet. Ahol felkarolják és erősítik a közösségben. Ott kaphat bátorítást akár az igehirdetés meghallgatása által, akár a közös éneklésben, akár az egyéni vagy közös imádság alatt.
Az imádságot úgy is szokták mondani, hogy a lélek az újjászületett szív lélegzetvétele.
Aki ezt megérti és gyakorolja, önként kérheti az előző döntésének a megpecsételését. Ez fejezi a hitvalló keresztég, a bemerítkezés. Ami egyrészt jelképes cselekmény, hogy kifejezze mások előtt is a döntését. Hitünk szerint, amikor -mondjuk úgy, hogy lelkész – teljes víz alá meríti egy pillanatra. Kifejezi azt, hogy meghalt a régi életmódjának és újat kezdett Jézussal.
Ahogy a vízből felemelkedik a döntést hozó, megtapasztalja Isten bűnbocsánatát, megtisztítását és a Szentlélekkel való betöltekezést.
Nem csak ő maga, hanem a jelenlévő gyülekezet is csodálatos örömben, békességben részesülnek.

Vélemény, hozzászólás?